služby

 • Poskytujeme konzultace, koncepční řešení a projekční činnost pro obce i soukromé klienty.
 • Uplatňujeme celostní přístup se zapojením všech potřebných profesí.
 • Kvalita a užitnost prostředí je pro nás zásadní od celoměstské koncepce až po umístění lavičky.

 

Spolu s tradičními službami architekta jsou naší doménou veřejná prostranství.

Jsme připraveni pro vás zpracovat:

analýzy

 • audit území a jeho využití (pozorování, trasování, mapování aktivit, rozhovory)
 • nalezení a pojmenování problémů a příležitostí pro zlepšení

koncepce a strategie

 • formulace vize a návrh opatření vedoucích k její realizaci
 • ujasnění programu, zadání pro architektonický návrh

studie / územní studie / generely

 • návrh konkrétního architektonicko-urbanistického řešení

další stupně projektové dokumentace

 • dokumentace pro územní a stavební řízení, realizační dokumentace

územně plánovací dokumentaci

 • územní plány
 • regulační plány