Sídliště Herčíkova

Koncepce úprav veřejných prostranství sídliště Herčíkova v brněnské městské části Královo Pole.

Návrh definuje charakter jednotlivých částí území, zlepšují síť pěších tras i cyklotras, vymezuje hlavní veřejná prostranství a stanovuje koncepci zeleně. Součástí řešení bylo i zhodnocení stavu a potenciálu parkování.

Při zpracování studie byla zapojena veřejnost dvojicí veřejných setkání – nejprve při sběru podnětů a následně představením rozpracované studie a jejím připomínkování.

koncept_zelen KONCEPT_TRASY KONCEPT_MISTA KONCEPT_CHARAKTERY 05b_rozarka_3 03b_hercikova_promenada 02b_namesticko 01b_nastup_vezaky 06b_podel_hradecke_2