Revitalizace areálu Perla 01 v Ústí nad Orlicí

2013 | soutěž | 5. cena

Regenerace bývalé továrny v centru města. Otázka struktury a intenzity zastavění. Důraz na strategii postupné proměny území a podmínky pro kombinaci veřejných a soukromých zdrojů. Snaha o artikulaci městského veřejného prostoru a polyfunkční využití území.

Spoluautoři: Ing. arch. Roman Čerbák, Ing. arch. Martin Klenovský, Ing. arch.  Jaromír Walter

Zpět na reference.