Brno, Zelný trh

2008 | Magistrát města Brna

Průzkum na Zelném trhu se uskutečnil s cílem formulovat kvalitní zadání pro architektonickou soutěž na jeho rekonstrukci. Historické náměstí má silného ducha i tradici trhů s ovocem a zeleninou. Pozorování odhalila slabé stránky a formulovala doporučení pro zvýšení pohody návštěvníků náměstí.

Pro sčítání, trasování a mapování aktivit byla použita metodika vyvinutá prof. Gehlem. Systematickým pozorováním jsme získali podrobný přehled o četnosti, typu a situování aktivit během všedního dne i víkendu, současně byly identifikovány problémy k řešení. Součástí práce byly i rozhovory se zástupci místních firem a organizací a také anketa s trhovci.

Potenciál pro zlepšení místa spočívá například v přehlednějším uspořádání aktivit na náměstí umožňující pohodlný pěší pohyb po celém náměstí, v doplnění nabídky míst pro zastavení a posezení či odstranění bariér v podobě řad parkujících aut. Řada doporučení se týká organizačních opatření: konkrétně je žádoucí rozvíjet trh jako místo prodeje místní, ekologicky příznivé produkce a organizovat doprovodné akce jako ochutnávky apod.

Vedoucí projektu v týmu Partnerství, o.p.s.

Zpět na přehled referencí.